دانلود سوره جمعه صوتی محمد صديق المنشاوي ترتيل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد صديق المنشاوي ترتيل | سوره جمعه (الجمعة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Friday» است | دستور 111 - تعداد آیات 11 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا محمد صديق المنشاوي ترتيل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره جمعه با صدای مشهورترین قاریان:

سوره جمعه mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره جمعه را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره جمعه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره جمعه بندر بليله
بندر بليله
سوره جمعه خالد جليل
خالد جليل
سوره جمعه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره جمعه سعود شريم
سعود شريم
سوره جمعه صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره جمعه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره جمعه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره جمعه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره جمعه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره جمعه علي حذيفی
علي حذيفی
سوره جمعه فارس عباد
فارس عباد
سوره جمعه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره جمعه محمد جبريل
محمد جبريل
سوره جمعه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره جمعه الحصری
الحصری
سوره جمعه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره جمعه ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره جمعه وديع يمنی
وديع يمنی
سوره جمعه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, July 20, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید