دانلود سوره منافقون صوتی محمد صديق المنشاوي ترتيل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد صديق المنشاوي ترتيل | سوره منافقون (المنافقون) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Hypocrites» است | دستور 111 - تعداد آیات 11 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا محمد صديق المنشاوي ترتيل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره منافقون با صدای مشهورترین قاریان:

سوره منافقون mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره منافقون را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره منافقون احمد عجمى
احمد عجمى
سوره منافقون بندر بليله
بندر بليله
سوره منافقون خالد جليل
خالد جليل
سوره منافقون سعد غامدی
سعد غامدی
سوره منافقون سعود شريم
سعود شريم
سوره منافقون صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره منافقون عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره منافقون عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره منافقون عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره منافقون عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره منافقون علي حذيفی
علي حذيفی
سوره منافقون فارس عباد
فارس عباد
سوره منافقون ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره منافقون محمد جبريل
محمد جبريل
سوره منافقون صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره منافقون الحصری
الحصری
سوره منافقون Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره منافقون ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره منافقون وديع يمنی
وديع يمنی
سوره منافقون ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 14, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید