دانلود سوره مرسلات صوتی محمد صديق المنشاوي ترتيل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد صديق المنشاوي ترتيل | سوره مرسلات (المرسلات) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Those Sent Forth» است | دستور 111 - تعداد آیات 50 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا محمد صديق المنشاوي ترتيل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره مرسلات با صدای مشهورترین قاریان:

سوره مرسلات mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره مرسلات را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره مرسلات احمد عجمى
احمد عجمى
سوره مرسلات بندر بليله
بندر بليله
سوره مرسلات خالد جليل
خالد جليل
سوره مرسلات سعد غامدی
سعد غامدی
سوره مرسلات سعود شريم
سعود شريم
سوره مرسلات صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره مرسلات عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره مرسلات عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره مرسلات عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره مرسلات عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره مرسلات علي حذيفی
علي حذيفی
سوره مرسلات فارس عباد
فارس عباد
سوره مرسلات ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره مرسلات محمد جبريل
محمد جبريل
سوره مرسلات صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره مرسلات الحصری
الحصری
سوره مرسلات Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره مرسلات ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره مرسلات وديع يمنی
وديع يمنی
سوره مرسلات ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید