دانلود سوره تكوير صوتی محمد صديق المنشاوي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد صديق المنشاوي | سوره تكوير (التكوير) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Overthrowing» است | دستور 111 - تعداد آیات 29 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا محمد صديق المنشاوي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره تكوير با صدای مشهورترین قاریان:

سوره تكوير mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره تكوير را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره تكوير احمد عجمى
احمد عجمى
سوره تكوير بندر بليله
بندر بليله
سوره تكوير خالد جليل
خالد جليل
سوره تكوير سعد غامدی
سعد غامدی
سوره تكوير سعود شريم
سعود شريم
سوره تكوير صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره تكوير عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره تكوير عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره تكوير عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره تكوير عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره تكوير علي حذيفی
علي حذيفی
سوره تكوير فارس عباد
فارس عباد
سوره تكوير ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره تكوير محمد جبريل
محمد جبريل
سوره تكوير صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره تكوير الحصری
الحصری
سوره تكوير Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره تكوير ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره تكوير وديع يمنی
وديع يمنی
سوره تكوير ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, February 5, 2023
به قرآن کریم چنگ بزنید