دانلود سوره علق صوتی محمد صديق المنشاوي ترتيل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد صديق المنشاوي ترتيل | سوره علق (العلق) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Clinging Clot» است | دستور 111 - تعداد آیات 19 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا محمد صديق المنشاوي ترتيل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره علق با صدای مشهورترین قاریان:

سوره علق mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره علق را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره علق احمد عجمى
احمد عجمى
سوره علق بندر بليله
بندر بليله
سوره علق خالد جليل
خالد جليل
سوره علق سعد غامدی
سعد غامدی
سوره علق سعود شريم
سعود شريم
سوره علق صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره علق عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره علق عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره علق عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره علق عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره علق علي حذيفی
علي حذيفی
سوره علق فارس عباد
فارس عباد
سوره علق ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره علق محمد جبريل
محمد جبريل
سوره علق صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره علق الحصری
الحصری
سوره علق Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره علق ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره علق وديع يمنی
وديع يمنی
سوره علق ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, July 13, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید