دانلود سوره زخرف صوتی محمود خليل الحصري mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمود خليل الحصري | سوره زخرف (الزخرف) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Gold Adornments» است | دستور 121 - تعداد آیات 89 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا محمود خليل الحصري:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره زخرف با صدای مشهورترین قاریان:

سوره زخرف mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره زخرف را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره زخرف احمد عجمى
احمد عجمى
سوره زخرف بندر بليله
بندر بليله
سوره زخرف خالد جليل
خالد جليل
سوره زخرف سعد غامدی
سعد غامدی
سوره زخرف سعود شريم
سعود شريم
سوره زخرف صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره زخرف عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره زخرف عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره زخرف عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره زخرف عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره زخرف علي حذيفی
علي حذيفی
سوره زخرف فارس عباد
فارس عباد
سوره زخرف ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره زخرف محمد جبريل
محمد جبريل
سوره زخرف صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره زخرف الحصری
الحصری
سوره زخرف Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره زخرف ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره زخرف وديع يمنی
وديع يمنی
سوره زخرف ياسر دوسری
ياسر دوسری


Monday, July 22, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید