دانلود سوره فيل صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره فيل (الفيل) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Elephant» است | دستور 127 - تعداد آیات 5 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره فيل با صدای مشهورترین قاریان:

سوره فيل mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره فيل را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره فيل احمد عجمى
احمد عجمى
سوره فيل بندر بليله
بندر بليله
سوره فيل خالد جليل
خالد جليل
سوره فيل سعد غامدی
سعد غامدی
سوره فيل سعود شريم
سعود شريم
سوره فيل صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره فيل عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره فيل عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره فيل عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره فيل عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره فيل علي حذيفی
علي حذيفی
سوره فيل فارس عباد
فارس عباد
سوره فيل ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره فيل محمد جبريل
محمد جبريل
سوره فيل صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره فيل الحصری
الحصری
سوره فيل Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره فيل ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره فيل وديع يمنی
وديع يمنی
سوره فيل ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, June 13, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید