دانلود سوره يوسف صوتی مصطفى اللاهوني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مصطفى اللاهوني | سوره يوسف (يوسف) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Joseph» است | دستور 130 - تعداد آیات 111 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مصطفى اللاهوني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره يوسف با صدای مشهورترین قاریان:

سوره يوسف mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره يوسف را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره يوسف احمد عجمى
احمد عجمى
سوره يوسف بندر بليله
بندر بليله
سوره يوسف خالد جليل
خالد جليل
سوره يوسف سعد غامدی
سعد غامدی
سوره يوسف سعود شريم
سعود شريم
سوره يوسف صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره يوسف عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره يوسف عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره يوسف عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره يوسف عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره يوسف علي حذيفی
علي حذيفی
سوره يوسف فارس عباد
فارس عباد
سوره يوسف ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره يوسف محمد جبريل
محمد جبريل
سوره يوسف صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره يوسف الحصری
الحصری
سوره يوسف Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره يوسف ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره يوسف وديع يمنی
وديع يمنی
سوره يوسف ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 14, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید