دانلود سوره دخان صوتی مصطفى اللاهوني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مصطفى اللاهوني | سوره دخان (الدخان) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Smoke» است | دستور 130 - تعداد آیات 59 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مصطفى اللاهوني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره دخان با صدای مشهورترین قاریان:

سوره دخان mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره دخان را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره دخان احمد عجمى
احمد عجمى
سوره دخان بندر بليله
بندر بليله
سوره دخان خالد جليل
خالد جليل
سوره دخان سعد غامدی
سعد غامدی
سوره دخان سعود شريم
سعود شريم
سوره دخان صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره دخان عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره دخان عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره دخان عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره دخان عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره دخان علي حذيفی
علي حذيفی
سوره دخان فارس عباد
فارس عباد
سوره دخان ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره دخان محمد جبريل
محمد جبريل
سوره دخان صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره دخان الحصری
الحصری
سوره دخان Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره دخان ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره دخان وديع يمنی
وديع يمنی
سوره دخان ياسر دوسری
ياسر دوسری


Monday, July 22, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید