دانلود سوره حاقة صوتی مصطفى اللاهوني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مصطفى اللاهوني | سوره حاقة (الحاقة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Sure Reality» است | دستور 130 - تعداد آیات 52 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مصطفى اللاهوني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره حاقة با صدای مشهورترین قاریان:

سوره حاقة mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره حاقة را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره حاقة احمد عجمى
احمد عجمى
سوره حاقة بندر بليله
بندر بليله
سوره حاقة خالد جليل
خالد جليل
سوره حاقة سعد غامدی
سعد غامدی
سوره حاقة سعود شريم
سعود شريم
سوره حاقة صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره حاقة عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره حاقة عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره حاقة عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره حاقة عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره حاقة علي حذيفی
علي حذيفی
سوره حاقة فارس عباد
فارس عباد
سوره حاقة ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره حاقة محمد جبريل
محمد جبريل
سوره حاقة صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره حاقة الحصری
الحصری
سوره حاقة Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره حاقة ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره حاقة وديع يمنی
وديع يمنی
سوره حاقة ياسر دوسری
ياسر دوسری


Monday, July 22, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید