دانلود سوره قيامت صوتی ناصر القطامي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | ناصر القطامي | سوره قيامت (القيامة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Day of Resurrection» است | دستور 132 - تعداد آیات 40 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا ناصر القطامي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره قيامت با صدای مشهورترین قاریان:

سوره قيامت mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره قيامت را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره قيامت احمد عجمى
احمد عجمى
سوره قيامت بندر بليله
بندر بليله
سوره قيامت خالد جليل
خالد جليل
سوره قيامت سعد غامدی
سعد غامدی
سوره قيامت سعود شريم
سعود شريم
سوره قيامت صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره قيامت عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره قيامت عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره قيامت عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره قيامت عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره قيامت علي حذيفی
علي حذيفی
سوره قيامت فارس عباد
فارس عباد
سوره قيامت ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره قيامت محمد جبريل
محمد جبريل
سوره قيامت صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره قيامت الحصری
الحصری
سوره قيامت Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره قيامت ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره قيامت وديع يمنی
وديع يمنی
سوره قيامت ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید