دانلود سوره انسان صوتی ناصر القطامي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | ناصر القطامي | سوره انسان (الإنسان) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Human» است | دستور 132 - تعداد آیات 31 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا ناصر القطامي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره انسان با صدای مشهورترین قاریان:

سوره انسان mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره انسان را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره انسان احمد عجمى
احمد عجمى
سوره انسان بندر بليله
بندر بليله
سوره انسان خالد جليل
خالد جليل
سوره انسان سعد غامدی
سعد غامدی
سوره انسان سعود شريم
سعود شريم
سوره انسان صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره انسان عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره انسان عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره انسان عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره انسان عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره انسان علي حذيفی
علي حذيفی
سوره انسان فارس عباد
فارس عباد
سوره انسان ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره انسان محمد جبريل
محمد جبريل
سوره انسان صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره انسان الحصری
الحصری
سوره انسان Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره انسان ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره انسان وديع يمنی
وديع يمنی
سوره انسان ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید