دانلود سوره ممتحنه صوتی وديع اليمني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | وديع اليمني | سوره ممتحنه (الممتحنة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Examined One» است | دستور 136 - تعداد آیات 13 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا وديع اليمني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره ممتحنه با صدای مشهورترین قاریان:

سوره ممتحنه mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره ممتحنه را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره ممتحنه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره ممتحنه بندر بليله
بندر بليله
سوره ممتحنه خالد جليل
خالد جليل
سوره ممتحنه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره ممتحنه سعود شريم
سعود شريم
سوره ممتحنه صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره ممتحنه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره ممتحنه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره ممتحنه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره ممتحنه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره ممتحنه علي حذيفی
علي حذيفی
سوره ممتحنه فارس عباد
فارس عباد
سوره ممتحنه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره ممتحنه محمد جبريل
محمد جبريل
سوره ممتحنه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره ممتحنه الحصری
الحصری
سوره ممتحنه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره ممتحنه ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره ممتحنه وديع يمنی
وديع يمنی
سوره ممتحنه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 14, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید