دانلود سوره صافات صوتی ياسر الدوسري mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | ياسر الدوسري | سوره صافات (الصافات) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Those Who Set The Ranks» است | دستور 137 - تعداد آیات 182 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا ياسر الدوسري:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره صافات با صدای مشهورترین قاریان:

سوره صافات mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره صافات را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره صافات احمد عجمى
احمد عجمى
سوره صافات بندر بليله
بندر بليله
سوره صافات خالد جليل
خالد جليل
سوره صافات سعد غامدی
سعد غامدی
سوره صافات سعود شريم
سعود شريم
سوره صافات صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره صافات عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره صافات عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره صافات عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره صافات عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره صافات علي حذيفی
علي حذيفی
سوره صافات فارس عباد
فارس عباد
سوره صافات ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره صافات محمد جبريل
محمد جبريل
سوره صافات صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره صافات الحصری
الحصری
سوره صافات Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره صافات ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره صافات وديع يمنی
وديع يمنی
سوره صافات ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید