دانلود سوره زمر صوتی عبدالله الجهني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبدالله الجهني | سوره زمر (الزمر) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Crowds» است | دستور 27 - تعداد آیات 75 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا عبدالله الجهني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره زمر با صدای مشهورترین قاریان:

سوره زمر mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره زمر را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره زمر احمد عجمى
احمد عجمى
سوره زمر بندر بليله
بندر بليله
سوره زمر خالد جليل
خالد جليل
سوره زمر سعد غامدی
سعد غامدی
سوره زمر سعود شريم
سعود شريم
سوره زمر صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره زمر عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره زمر عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره زمر عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره زمر عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره زمر علي حذيفی
علي حذيفی
سوره زمر فارس عباد
فارس عباد
سوره زمر ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره زمر محمد جبريل
محمد جبريل
سوره زمر صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره زمر الحصری
الحصری
سوره زمر Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره زمر ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره زمر وديع يمنی
وديع يمنی
سوره زمر ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید