دانلود سوره اعراف صوتی عبدالله الجهني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبدالله الجهني | سوره اعراف (الأعراف) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Heights» است | دستور 27 - تعداد آیات 206 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا عبدالله الجهني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره اعراف با صدای مشهورترین قاریان:

سوره اعراف mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره اعراف را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره اعراف احمد عجمى
احمد عجمى
سوره اعراف بندر بليله
بندر بليله
سوره اعراف خالد جليل
خالد جليل
سوره اعراف سعد غامدی
سعد غامدی
سوره اعراف سعود شريم
سعود شريم
سوره اعراف صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره اعراف عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره اعراف عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره اعراف عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره اعراف عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره اعراف علي حذيفی
علي حذيفی
سوره اعراف فارس عباد
فارس عباد
سوره اعراف ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره اعراف محمد جبريل
محمد جبريل
سوره اعراف صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره اعراف الحصری
الحصری
سوره اعراف Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره اعراف ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره اعراف وديع يمنی
وديع يمنی
سوره اعراف ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید