دانلود سوره احزاب صوتی خالد الجليل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خالد الجليل | سوره احزاب (الأحزاب) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Confederates - The Combined Forces» است | دستور 35 - تعداد آیات 73 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا خالد الجليل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره احزاب با صدای مشهورترین قاریان:

سوره احزاب mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره احزاب را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره احزاب احمد عجمى
احمد عجمى
سوره احزاب بندر بليله
بندر بليله
سوره احزاب خالد جليل
خالد جليل
سوره احزاب سعد غامدی
سعد غامدی
سوره احزاب سعود شريم
سعود شريم
سوره احزاب صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره احزاب عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره احزاب عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره احزاب عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره احزاب عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره احزاب علي حذيفی
علي حذيفی
سوره احزاب فارس عباد
فارس عباد
سوره احزاب ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره احزاب محمد جبريل
محمد جبريل
سوره احزاب صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره احزاب الحصری
الحصری
سوره احزاب Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره احزاب ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره احزاب وديع يمنی
وديع يمنی
سوره احزاب ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید