دانلود سوره ليل صوتی خالد الجليل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خالد الجليل | سوره ليل (الليل) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Night» است | دستور 35 - تعداد آیات 21 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا خالد الجليل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره ليل با صدای مشهورترین قاریان:

سوره ليل mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره ليل را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره ليل احمد عجمى
احمد عجمى
سوره ليل بندر بليله
بندر بليله
سوره ليل خالد جليل
خالد جليل
سوره ليل سعد غامدی
سعد غامدی
سوره ليل سعود شريم
سعود شريم
سوره ليل صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره ليل عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره ليل عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره ليل عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره ليل عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره ليل علي حذيفی
علي حذيفی
سوره ليل فارس عباد
فارس عباد
سوره ليل ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره ليل محمد جبريل
محمد جبريل
سوره ليل صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره ليل الحصری
الحصری
سوره ليل Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره ليل ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره ليل وديع يمنی
وديع يمنی
سوره ليل ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, July 20, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید