دانلود سوره آل عمران صوتی خالد القحطاني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خالد القحطاني | سوره آل عمران (آل عمران) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Family of Imraan» است | دستور 36 - تعداد آیات 200 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا خالد القحطاني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره آل عمران با صدای مشهورترین قاریان:

سوره آل عمران mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره آل عمران را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره آل عمران احمد عجمى
احمد عجمى
سوره آل عمران بندر بليله
بندر بليله
سوره آل عمران خالد جليل
خالد جليل
سوره آل عمران سعد غامدی
سعد غامدی
سوره آل عمران سعود شريم
سعود شريم
سوره آل عمران صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره آل عمران عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره آل عمران عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره آل عمران عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره آل عمران عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره آل عمران علي حذيفی
علي حذيفی
سوره آل عمران فارس عباد
فارس عباد
سوره آل عمران ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره آل عمران محمد جبريل
محمد جبريل
سوره آل عمران صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره آل عمران الحصری
الحصری
سوره آل عمران Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره آل عمران ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره آل عمران وديع يمنی
وديع يمنی
سوره آل عمران ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 14, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید