دانلود سوره فتح صوتی خالد القحطاني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خالد القحطاني | سوره فتح (الفتح) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Victory» است | دستور 36 - تعداد آیات 29 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا خالد القحطاني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره فتح با صدای مشهورترین قاریان:

سوره فتح mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره فتح را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره فتح احمد عجمى
احمد عجمى
سوره فتح بندر بليله
بندر بليله
سوره فتح خالد جليل
خالد جليل
سوره فتح سعد غامدی
سعد غامدی
سوره فتح سعود شريم
سعود شريم
سوره فتح صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره فتح عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره فتح عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره فتح عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره فتح عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره فتح علي حذيفی
علي حذيفی
سوره فتح فارس عباد
فارس عباد
سوره فتح ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره فتح محمد جبريل
محمد جبريل
سوره فتح صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره فتح الحصری
الحصری
سوره فتح Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره فتح ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره فتح وديع يمنی
وديع يمنی
سوره فتح ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 14, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید