دانلود سوره حشر صوتی خالد القحطاني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خالد القحطاني | سوره حشر (الحشر) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Mustering» است | دستور 36 - تعداد آیات 24 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا خالد القحطاني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره حشر با صدای مشهورترین قاریان:

سوره حشر mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره حشر را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره حشر احمد عجمى
احمد عجمى
سوره حشر بندر بليله
بندر بليله
سوره حشر خالد جليل
خالد جليل
سوره حشر سعد غامدی
سعد غامدی
سوره حشر سعود شريم
سعود شريم
سوره حشر صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره حشر عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره حشر عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره حشر عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره حشر عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره حشر علي حذيفی
علي حذيفی
سوره حشر فارس عباد
فارس عباد
سوره حشر ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره حشر محمد جبريل
محمد جبريل
سوره حشر صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره حشر الحصری
الحصری
سوره حشر Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره حشر ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره حشر وديع يمنی
وديع يمنی
سوره حشر ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید