دانلود سوره انفال صوتی عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش | سوره انفال (الأنفال) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Spoils of War» است | دستور 63 - تعداد آیات 75 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره انفال با صدای مشهورترین قاریان:

سوره انفال mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره انفال را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره انفال احمد عجمى
احمد عجمى
سوره انفال بندر بليله
بندر بليله
سوره انفال خالد جليل
خالد جليل
سوره انفال سعد غامدی
سعد غامدی
سوره انفال سعود شريم
سعود شريم
سوره انفال صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره انفال عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره انفال عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره انفال عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره انفال عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره انفال علي حذيفی
علي حذيفی
سوره انفال فارس عباد
فارس عباد
سوره انفال ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره انفال محمد جبريل
محمد جبريل
سوره انفال صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره انفال الحصری
الحصری
سوره انفال Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره انفال ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره انفال وديع يمنی
وديع يمنی
سوره انفال ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید