Indonesian translation of the meaning Page No 153

Quran in Indonesian Language - Page no 153 153

Sura Al-A'raf from 23 to 30


23. Keduanya berkata: « Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang- orang yang merugi » .
24. Allah berfirman: « Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan ( tempat mencari kehidupan ) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan » .
25. Allah berfirman: « Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu ( pula ) kamu akan dibangkitkan.»
26. Hai anak Adam sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda- tanda kekuasaan Allah, mudah- mudahan mereka selalu ingat.
27. Hai anak Adam, janganlah sekali- kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut- pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan- syaitan itu pemimpin- pemimpin bagi orang- orang yang tidak beriman.
28. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji , mereka berkata: « Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah: » Sesungguhnya Allah tidak menyuruh ( mengerjakan ) perbuatan yang keji. « Mengapa kamu mengada- adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?»
29. Katakanlah: « Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan » . Dan ( katakanlah ) : « Luruskanlah muka ( diri ) mu di setiap shalat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan keta'atanmu kepada- Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan ( demikian pulalah ) kamu akan kembali kepada- Nya ) »
.
30. Sebahagian diberi- Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan- syaitan pelindung ( mereka ) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.