Indonesian translation of the meaning Page No 155

Quran in Indonesian Language - Page no 155 155

Sura Al-A'raf from 38 to 43


38. Allah berfirman: « Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat- umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ( ke dalam neraka ) , dia mengutuk kawannya ( yang menyesatkannya ) ; sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang- orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang- orang yang masuk terdahulu: » Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka « . Allah berfirman: » Masing- masing mendapat ( siksaan ) , yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui « .»
39. Dan berkata orang- orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang- orang yang masuk kemudian: « Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan » .
40. Sesungguhnya orang- orang yang mendustakan ayat- ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali- kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu- pintu langit dan tidak ( pula ) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lobang jarum . Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang- orang yang berbuat kejahatan.
41. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut ( api neraka ) . Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang- orang yang zalim.
42. Dan orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal- amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni- penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.
43. Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka; mengalir di bawah mereka sungai- sungai dan mereka berkata: « Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada ( surga ) ini. Dan kami sekali- kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul- rasul Tuhan kami, membawa kebenaran » . Dan diserukan kepada mereka: « Itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. »