Indonesian translation of the meaning Page No 156

Quran in Indonesian Language - Page no 156 156

Sura Al-A'raf from 44 to 51


44. Dan penghuni- penghuni surga berseru kepada penghuni- penghuni neraka ( dengan mengatakan ) : « Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa ( azab ) yang Tuhan kamu menjanjikannya ( kepadamu ) ? » Mereka ( penduduk neraka ) menjawab: « Betul » . Kemudian seorang penyeru ( malaikat ) mengumumkan di antara kedua golongan itu: « Kutukan Allah ditimpakan kepada orang- orang yang zalim,»
45. ( yaitu ) orang- orang yang menghalang- halangi ( manusia ) dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat. « »
46. Dan di antara keduanya ( penghuni surga dan neraka ) ada batas; dan di atas A`raaf itu ada orang- orang yang mengenal masing- masing dari dua golongan itu dengan tanda- tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga: « Salaamun `alaikum » . Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera ( memasukinya ) .
47. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata: « Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama- sama orang- orang yang zalim itu » .
48. Dan orang- orang yang di atas A`raaf memanggil beberapa orang ( pemuka- pemuka orang kafir ) yang mereka mengenalnya dengan tanda- tandanya dengan mengatakan: « Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu, tidaklah memberi manfa'at kepadamu » .
49. ( Orang- orang di atas A`raaf bertanya kepada penghuni neraka ) : « Itukah orang- orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? » ( Kepada orang mu'min itu dikatakan ) : « Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak ( pula ) kamu bersedih hati.»
50. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga: « Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzkikan Allah kepadamu » . Mereka ( penghuni surga ) menjawab: « Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang- orang kafir,»
51. ( yaitu ) orang- orang yang menjadikan agama mereka sebagai main- main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka « . Maka pada hari ( kiamat ) ini, Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan ( sebagaimana ) mereka selalu mengingkari ayat- ayat Kami.»