Indonesian translation of the meaning Page No 204

Quran in Indonesian Language - Page no 204 204

Sura Al-Taubah from 107 to 111


107. Dan ( di antara orang- orang munafik itu ) ada orang- orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan ( pada orang- orang mu'min ) , untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang- orang mu'min serta menunggu kedatangan orang- orang yang telah memerangi Allah dan Rasul- Nya sejak dahulu . Mereka sesungguhnya bersumpah: « Kami tidak menghendaki selain kebaikan. » Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta ( dalam sumpahnya ) .
108. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama- lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa ( masjid Quba ) , sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang- orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang- orang yang bersih.
109. Maka apakah orang- orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan ( Nya ) itu yang baik, ataukah orang- orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama- sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang- orang yang zalim.
110. Bangunan- bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur . Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang- orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. ( Itu telah menjadi ) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya ( selain ) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual- beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.