Indonesian translation of the meaning Page No 221

Quran in Indonesian Language - Page no 221 221

Sura Yunus from 107 to 5


107. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia- Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki- Nya di antara hamba- hamba- Nya dan Dia- lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
108. Katakanlah: « Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran ( Al Qur'an ) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ( petunjuk itu ) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu » .
109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik- baiknya.
Hud - 123 verses - Hud
Sura #11 - Makkah
1. Alif Laam Raa, ( inilah ) suatu kitab yang ayat- ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi ( Allah ) yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu,
2. agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku ( Muhammad ) adalah pemberi peringatan dan pembawa khabar gembira kepadamu daripada- Nya,
3. dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada- Nya. ( Jika kamu mengerjakan yang demikian ) , niscaya Dia akan memberi keni'matan yang baik ( terus menerus ) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap- tiap orang yang mempunyai keutamaan ( balasan ) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat.
4. Kepada Allah- lah kembalimu, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
5. Ingatlah, sesungguhnya ( orang munafik itu ) memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya ( Muhammad ) . Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.