Indonesian translation of the meaning Page No 226

Quran in Indonesian Language - Page no 226 226

Sura Hud from 38 to 45


38. Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh: « Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami ( pun ) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek ( kami ) .»
39. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. « »
40. Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan air, Kami berfirman: « Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing- masing binatang sepasang ( jantan dan betina ) , dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan ( muatkan pula ) orang- orang yang beriman. » Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit.
41. Dan Nuh berkata: « Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. » Sesungguhnya Tuhanku benar- benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
42. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: « Hai anakku, naiklah ( ke kapal ) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang- orang yang kafir. »
43. Anaknya menjawab: « Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah! » Nuh berkata: « Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah ( saja ) Yang Maha Penyayang » . Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka jadilah anak itu termasuk orang- orang yang ditenggelamkan.
44. Dan difirmankan: « Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit ( hujan ) berhentilah, » Dan airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan, dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan: « Binasalah orang- orang yang zalim. »
45. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: « Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil- adilnya. »