Indonesian translation of the meaning Page No 236

Quran in Indonesian Language - Page no 236 236

Sura Yusuf from 5 to 14


5. Ayahnya berkata: « Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara- saudaramu, maka mereka membuat makar ( untuk membinasakan ) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. »
6. Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu ( untuk menjadi Nabi ) dan diajarkan- Nya kepadamu sebahagian dari ta'bir mimpi- mimpi dan disempurnakan- Nya ni'mat- Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan ni'mat- Nya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, ( yaitu ) Ibrahim dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
7. Sesungguhnya ada beberapa tanda- tanda kekuasaan Allah pada ( kisah ) Yusuf dan saudara- saudaranya bagi orang- orang yang bertanya.
8. ( Yaitu ) ketika mereka berkata: « Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya ( Bunyamin ) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita ( ini ) adalah satu golongan ( yang kuat ) . Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.»
9. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah ( yang tak dikenal ) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang- orang yang baik. « »
10. Seseorang di antara mereka berkata: « Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat. »
11. Mereka berkata: « Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang- orang yang mengingini kebaikan baginya.»
12. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia ( dapat ) bersenang- senang dan ( dapat ) bermain- main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. « »
13. Berkata Ya'qub; « Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau- kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya. »
14. Mereka berkata: « Jika ia benar- benar dimakan serigala, sedang kami golongan ( yang kuat ) , sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang- orang yang merugi. »