Indonesian translation of the meaning Page No 254

Quran in Indonesian Language - Page no 254 254

Sura Al-Ra'd from 35 to 42


35. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang- orang yang takwa ialah ( seperti taman ) mengalir sungai- sungai di dalamnya; buahnya tak henti- henti, sedang naungannya ( demikian pula ) . Itulah tempat kesudahan bagi orang- orang yang bertakwa; sedang tempat kesudahan bagi orang- orang kafir ialah neraka.
36. Orang- orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan- golongan ( Yahudi dan Nasrani ) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah: « Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada- Nya aku seru ( manusia ) dan hanya kepada- Nya aku kembali » .
37. Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Qur'an itu sebagai peraturan ( yang benar ) dalam bahasa Arab . Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali- kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap ( siksa ) Allah.
38. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri- isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat ( mu'jizat ) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap- tiap masa ada Kitab ( yang tertentu )
39. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan ( apa yang Dia kehendaki ) , dan di sisi- Nya- lah terdapat Ummul- Kitab ( Lauh Mahfuzh ) .
40. Dan jika Kami perlihatkan kepadamu sebahagian ( siksa ) yang Kami ancamkan kepada mereka atau Kami wafatkan kamu ( hal itu tidak penting bagimu ) karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedang Kami- lah yang menghisab amalan mereka.
41. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami mendatangi daerah- daerah ( orang- orang kafir ) , lalu Kami kurangi daerah- daerah itu ( sedikit demi sedikit ) dari tepi- tepinya? Dan Allah menetapkan hukum ( menurut kehendak- Nya ) , tidak ada yang dapat menolak ketetapan- Nya; dan Dia- lah Yang Maha cepat hisab- Nya.
42. Dan sungguh orang- orang kafir yang sebelum mereka ( kafir Mekah ) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang- orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan ( yang baik ) itu.