Indonesian translation of the meaning Page No 255

Quran in Indonesian Language - Page no 255 255

Sura Al-Ra'd from 43 to 5


43. Berkatalah orang- orang kafir: « Kamu bukan seorang yang dijadikan Rasul » . Katakanlah: « Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu dan antara orang yang mempunyai ilmu Al Kitab » .
Ibrahim - 52 verses - Abraham
Sura #14 - Makkah
1. Alif laam raa. ( Ini adalah ) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, ( yaitu ) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
2. Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Dan celakalah bagi orang- orang kafir karena siksaan yang sangat pedih.
3. ( yaitu ) orang- orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang- halangi ( manusia ) dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.
4. Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia- lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
5. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat- ayat Kami, ( dan Kami perintahkan kepadanya ) : « Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari- hari Allah » . Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda ( kekuasaan Allah ) bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.