Indonesian translation of the meaning Page No 283

Quran in Indonesian Language - Page no 283 283

Sura Al-Asra from 8 to 17


8. Mudah- mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat ( Nya ) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada ( kedurhakaan ) , niscaya Kami kembali ( mengazabmu ) dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang- orang yang tidak beriman.
9. Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada ( jalan ) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang- orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,
10. dan sesungguhnya orang- orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.
11. Dan manusia berdo'a untuk kejahatan sebagaimana ia berdo'a untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa- gesa.
12. Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun- tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.
13. Dan tiap- tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya ( sebagaimana tetapnya kalung ) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
14. « Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. »
15. Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah ( Allah ) , maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk ( keselamatan ) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi ( kerugian ) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.
16. Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang- orang yang hidup mewah di negeri itu ( supaya menta'ati Allah ) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ( ketentuan Kami ) , kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur- hancurnya.
17. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba- hamba- Nya.