Indonesian translation of the meaning Page No 322

Quran in Indonesian Language - Page no 322 322

Sura Al-Anbiya from 1 to 10


Al- Anbiya - 112 verses - The Prophets
Sura #21 - Makkah
1. Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling ( daripadanya ) .
2. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al Qur'anpun yang baru ( diturunkan ) dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain- main,
3. ( lagi ) hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka: « Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia ( jua ) seperti kamu, maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? »
4. Berkatalah Muhammad ( kepada mereka ) : « Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui » .
5. Bahkan mereka berkata ( pula ) : « ( Al Qur'an itu adalah ) mimpi- mimpi yang kalut, malah diada- adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair, maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mu'jizat, sebagaimana rasul- rasul yang telah lalu diutus » .
6. Tidak ada ( penduduk ) suatu negeripun yang beriman yang Kami telah membinasakannya sebelum mereka; maka apakah mereka akan beriman?
7. Kami tiada mengutus rasul- rasul sebelum kamu ( Muhammad ) , melainkan beberapa orang laki- laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang- orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.
8. Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh- tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak ( pula ) mereka itu orang- orang yang kekal.
9. Kemudian Kami tepati janji ( yang telah Kami janjikan ) kepada mereka. Maka Kami selamatkan mereka dan orang- orang yang Kami kehendaki dan Kami binasakan orang- orang yang melampaui batas.
10. Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab- sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya?