Indonesian translation of the meaning Page No 442

Quran in Indonesian Language - Page no 442 442

Sura Ya-Sin from 28 to 40


28. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia ( meninggal ) suatu pasukanpun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya.
29. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba- tiba mereka semuanya mati.
30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba- hamba itu, tiada datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok- olokkannya.
31. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat- umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, bahwasanya orang- orang ( yang telah Kami binasakan ) itu tiada kembali kepada mereka .
32. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami.
33. Dan suatu tanda ( kekuasaan Allah yang besar ) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji- bijian, maka daripadanya mereka makan.
34. Dan Kami jadikan padanya kebun- kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,
35. supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
36. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan- pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
37. Dan suatu tanda ( kekuasaan Allah yang besar ) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan,
38. dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
39. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah- manzilah, sehingga ( setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir ) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua .
40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing- masing beredar pada garis edarnya.