Indonesian translation of the meaning Page No 443

Quran in Indonesian Language - Page no 443 443

Sura Ya-Sin from 41 to 54


41. Dan suatu tanda ( kebesaran Allah yang besar ) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan,
42. dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu .
43. Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.
44. Tetapi ( Kami selamatkan mereka ) karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
45. Dan apabila dikatakan kepada mereka: « Takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat » , ( niscaya mereka berpaling ) .
46. Dan sekali- kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda- tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
47. Dan apabila dikatakan kepada mereka: « Nafkahkanlah sebahagian dari rezki yang diberikan Allah kepadamu » , maka orang- orang yang kafir itu berkata kepada orang- orang yang beriman: « Apakah kami akan memberi makan kepada orang- orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata » .
48. Dan mereka berkata: « Bilakah ( terjadinya ) janji ini ( hari berbangkit ) jika kamu adalah orang- orang yang benar? »
49. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
50. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiatpun dan tidak ( pula ) dapat kembali kepada keluarganya.
51. Dan ditiuplah sangkakala , maka tiba- tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya ( menuju ) kepada Tuhan mereka.
52. Mereka berkata: « Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ( kubur ) ? » Inilah yang dijanjikan ( Tuhan ) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul- rasul ( Nya ) .
53. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba- tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami.
54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.