Indonesian translation of the meaning Page No 496

Quran in Indonesian Language - Page no 496 496

Sura Al-Dukhan from 1 to 18


Ad- Dukhan - 59 verses - The Smoke
Sura #44 - Makkah
1. Haa Miim .
2. Demi Kitab ( Al Qur'an ) yang menjelaskan,
3. sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami- lah yang memberi peringatan.
4. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah .
5. ( yaitu ) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul- rasul,
6. sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,
7. Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini.
8. Tidak ada Tuhan ( yang berhak disembah ) melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan. ( Dialah ) Tuhanmu dan Tuhan bapak- bapakmu yang terdahulu.
9. Tetapi mereka bermain- main dalam keragu- raguan.
10. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata .
11. yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.
12. ( Mereka berdo'a ) : « Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. »
13. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,
14. kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: « Dia adalah seorang yang menerima ajaran ( dari orang lain ) lagi pula seorang yang gila .»
15. Sesungguhnya ( kalau ) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali ( ingkar ) .
16. ( Ingatlah ) hari ( ketika ) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras . Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.
17. Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia,
18. ( dengan berkata ) : « Serahkanlah kepadaku hamba- hamba Allah ( Bani Israil yang kamu perbudak ) . Sesungguhnya aku adalah utusan ( Allah ) yang dipercaya kepadamu,»