Indonesian translation of the meaning Page No 499

Quran in Indonesian Language - Page no 499 499

Sura Al-Jathiya from 1 to 13


Al- Jathiya - 37 verses - Crouching
Sura #45 - Makkah
1. Haa Miim .
2. Kitab ( ini ) diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
3. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar- benar terdapat tanda- tanda ( kekuasaan Allah ) untuk orang- orang yang beriman.
4. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang- binatang yang melata yang bertebaran ( di muka bumi ) terdapat tanda- tanda ( kekuasaan Allah ) untuk kaum yang meyakini,
5. dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan- Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda- tanda ( kekuasaan Allah ) bagi kaum yang berakal.
6. Itulah ayat- ayat Allah yang Kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya; maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah ( kalam ) Allah dan keterangan- keterangan- Nya.
7. Kecelakaan yang besarlah bagi tiap- tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa,
8. dia mendengar ayat- ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan- akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.
9. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat- ayat Kami, maka ayat- ayat itu dijadikan olok- olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan.
10. Di hadapan mereka neraka Jahannam dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan- sembahan ( mereka ) dari selain Allah. Dan bagi mereka azab yang besar.
11. Ini ( Al Qur'an ) adalah petunjuk. Dan orang- orang yang kafir kepada ayat- ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih.
12. Allahlah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal- kapal dapat berlayar padanya dengan seizin- Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia- Nya dan mudah- mudahan kamu bersyukur.
13. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, ( sebagai rahmat ) daripada- Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda ( kekuasaan Allah ) bagi kaum yang berfikir.