Indonesian translation of the meaning Page No 501

Quran in Indonesian Language - Page no 501 501

Sura Al-Jathiya from 23 to 32


23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu- Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah ( membiarkannya sesat ) . Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
24. Dan mereka berkata: « Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa » , dan mereka sekali- kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga- duga saja.
25. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat- ayat Kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan: « Datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang- orang yang benar » .
26. Katakanlah: « Allah- lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya; akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.»
27. Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang- orang yang mengerjakan kebathilan.
28. Dan ( pada hari itu ) kamu lihat tiap- tiap umat berlutut. Tiap- tiap umat dipanggil untuk ( melihat ) buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
29. ( Allah berfirman ) : « Inilah kitab ( catatan ) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. »
30. Adapun orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat- Nya ( surga ) . itulah keberuntungan yang nyata.
31. Dan adapun orang- orang yang kafir ( kepada mereka dikatakan ) : « Maka apakah belum ada ayat- ayat- Ku yang dibacakan kepadamu lalu kamu menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa? »
32. Dan apabila dikatakan ( kepadamu ) : « Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya » , niscaya kamu menjawab: « Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami sekali- kali tidak lain hanyalah menduga- duga saja dan kami sekali- kali tidak meyakini ( nya ) » .