Indonesian translation of the meaning Page No 503

Quran in Indonesian Language - Page no 418

Sura Al-Ahqaf from 6 to 14


6. Dan apabila manusia dikumpulkan ( pada hari kiamat ) niscaya sembahan- sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan- pemujaan mereka.
7. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat- ayat Kami yang menjelaskan, berkatalah orang- orang yang mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka: � Ini adalah sihir yang nyata � .
8. Bahkan mereka mengatakan: � Dia ( Muhammad ) telah mengada- adakannya ( Al Qur'an ) � , Katakanlah: � Jika aku mengada- adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari ( azab ) Allah itu. Dia lebih mengetahui apa- apa yang kamu percakapkan tentang Al Qur'an itu. Cukuplah Dia menjadi saksi antaraku dan antaramu dan Dia- lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang � .
9. Katakanlah: � Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul- rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak ( pula ) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan � .
10. Katakanlah: � Terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al Qur'an itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israil mengakui ( kebenaran ) yang serupa dengan ( yang disebut dalam ) Al Qur'an lalu dia beriman , sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang- orang yang zalim � .
11. Dan orang- orang kafir berkata kepada orang- orang yang beriman: � Kalau sekiranya dia ( Al Qur'an ) adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami ( beriman ) kepadanya . Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka akan berkata: � Ini adalah dusta yang lama � .�
12. Dan sebelum Al Qur'an itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini ( Al Qur'an ) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang- orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang- orang yang berbuat baik.
13. Sesungguhnya orang- orang yang mengatakan: � Tuhan kami ialah Allah � , kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada ( pula ) berduka cita.
14. Mereka itulah penghuni- penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.