Indonesian translation of the meaning Page No 531

Quran in Indonesian Language - Page no 531 531

Sura Al-Qamar from 50 to 16


50. Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.
51. Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
52. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku- buku catatan .
53. Dan segala ( urusan ) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
54. Sesungguhnya orang- orang yang bertakwa itu di dalam taman- taman dan sungai- sungai,
55. di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.
Al- Rahman - 78 verses - The Beneficient
Sura #55 - Makkah
1. ( Tuhan ) Yang Maha Pemurah,
2. Yang telah mengajarkan Al Qur'an.
3. Dia menciptakan manusia,
4. Mengajarnya pandai berbicara.
5. Matahari dan bulan ( beredar ) menurut perhitungan.
6. Dan tumbuh- tumbuhan dan pohon- pohonan kedua- duanya tunduk kepada- Nya.
7. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca ( keadilan ) .
8. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
9. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
10. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk ( Nya ) .
11. Di bumi itu ada buah- buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
12. Dan biji- bijian yang berkulit dan bunga- bunga yang harum baunya.
13. Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
14. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
15. dan Dia menciptakan jin dari nyala api.
16. Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?