Indonesian translation of the meaning Page No 554

Quran in Indonesian Language - Page no 554 554

Sura Al-Jumu'ah from 9 to 4


9. Hai orang- orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual- beli . Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
10. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- banyak supaya kamu beruntung.
11. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri ( berkhutbah ) . Katakanlah: « Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan » , dan Allah Sebaik- baik Pemberi rezki.
Al- Munafiqoon - 11 verses - The Hypocrites
Sura #63 - Madina
1. Apabila orang- orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: « Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar- benar Rasul Allah » . Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar- benar Rasul- Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang- orang munafik itu benar- benar orang pendusta.
2. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai , lalu mereka menghalangi ( manusia ) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.
3. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir ( lagi ) lalu hati mereka dikunci mati; karena itu mereka tidak dapat mengerti.
4. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh- tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan- akan kayu yang tersandar . Mereka mengira bahwa tiap- tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh ( yang sebenarnya ) , maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan ( dari kebenaran ) ?