Indonesian translation of the meaning Page No 562

Quran in Indonesian Language - Page no 562 562

Sura Al-Mulk from 1 to 12


Al- Mulk - 30 verses - The Sovereignty
Sura #67 - Makkah
1. Maha Suci Allah Yang di tangan- Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
2. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
3. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis- lapis, kamu sekali- kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang- ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?
4. Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah.
5. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang- bintang dan Kami jadikan bintang- bintang itu alat- alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala- nyala.
6. Dan orang- orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahannam. Dan itulah seburuk- buruk tempat kembali.
7. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak,
8. hampir- hampir ( neraka ) itu terpecah- pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan ( orang- orang kafir ) . Penjaga- penjaga ( neraka itu ) bertanya kepada mereka: « Apakah belum pernah datang kepada kamu ( di dunia ) seorang pemberi peringatan? »
9. Mereka menjawab: « Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan ( nya ) dan kami katakan: 'Allah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar' » .
10. Dan mereka berkata: « Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan ( peringatan itu ) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni- penghuni neraka yang menyala- nyala » .
11. Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni- penghuni neraka yang menyala- nyala.
12. Sesungguhnya orang- orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.