Indonesian translation of the meaning Page No 580

Quran in Indonesian Language - Page no 580 580

Sura Al-Dahr from 26 to 19


26. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada- Nya dan bertasbihlah kepada- Nya pada bagian yang panjang di malam hari.
27. Sesungguhnya mereka ( orang kafir ) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat ( hari akhirat ) .
28. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh- sungguh mengganti ( mereka ) dengan orang- orang yang serupa dengan mereka.
29. Sesungguhnya ( ayat- ayat ) ini adalah suatu peringatan, maka barangsiapa menghendaki ( kebaikan bagi dirinya ) niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.
30. Dan kamu tidak mampu ( menempuh jalan itu ) , kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
31. Dia memasukkan siapa yang dikehendaki- Nya ke dalam rahmat- Nya ( surga ) . Dan bagi orang- orang zalim disediakan- Nya azab yang pedih.
Al- Mursalat - 50 verses - The emissaries
Sura #77 - Makkah
1. Demi malaikat- malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,
2. dan ( malaikat- malaikat ) yang terbang dengan kencangnya ,
3. dan ( malaikat- malaikat ) yang menyebarkan ( rahmat Tuhannya ) dengan seluas- luasnya ,
4. dan ( malaikat- malaikat ) yang membedakan ( antara yang hak dan yang bathil ) dengan sejelas- jelasnya,
5. dan ( malaikat- malaikat ) yang menyampaikan wahyu,
6. untuk menolak alasan- alasan atau memberi peringatan,
7. sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.
8. Maka apabila bintang- bintang telah dihapuskan,
9. dan apabila langit telah dibelah,
10. dan apabila gunung- gunung telah dihancurkan menjadi debu,
11. dan apabila rasul- rasul telah ditetapkan waktu ( mereka ) .
12. ( Niscaya dikatakan kepada mereka: ) « Sampai hari apakah ditangguhkan ( mengazab orang- orang kafir itu ) ? »
13. Sampai hari keputusan.
14. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
15. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang- orang yang mendustakan.
16. Bukankah kami telah membinasakan orang- orang yang dahulu?
17. Lalu Kami iringkan ( azab Kami terhadap ) mereka dengan ( mengazab ) orang- orang yang datang kemudian.
18. Demikianlah Kami berbuat terhadap orang- orang yang berdosa.
19. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang- orang yang mendustakan.