Indonesian translation of the meaning Page No 583

Quran in Indonesian Language - Page no 583 583

Sura Al-Naba from 31 to 15


31. Sesungguhnya orang- orang yang bertakwa mendapat kemenangan,
32. ( yaitu ) kebun- kebun dan buah anggur,
33. dan gadis- gadis remaja yang sebaya,
34. dan gelas- gelas yang penuh ( berisi minuman ) .
35. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia- sia dan tidak ( pula perkataan ) dusta.
36. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,
37. Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.
38. Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf- shaf, mereka tidak berkata- kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.
39. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.
40. Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu ( hai orang kafir ) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata: « Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah » .
An- Naziat - 46 verses - Those who drag forth
Sura #79 - Makkah
1. Demi ( malaikat- malaikat ) yang mencabut ( nyawa ) dengan keras,
2. dan ( malaikat- malaikat ) yang mencabut ( nyawa ) dengan lemah- lembut,
3. dan ( malaikat- malaikat ) yang turun dari langit dengan cepat,
4. dan ( malaikat- malaikat ) yang mendahului dengan kencang,
5. dan ( malaikat- malaikat ) yang mengatur urusan ( dunia ) .
6. ( Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan ) pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam,
7. tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
8. Hati manusia pada waktu itu sangat takut,
9. pandangannya tunduk.
10. ( Orang- orang kafir ) berkata: « Apakah sesungguhnya kami benar- benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula?»
11. Apakah ( akan dibangkitkan juga ) apabila kami telah menjadi tulang- belulang yang hancur lumat? « »
12. Mereka berkata: « Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan » .
13. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja,
14. maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.
15. Sudahkah sampai kepadamu ( ya Muhammad ) kisah Musa.