Indonesian translation of the meaning Page No 598

Quran in Indonesian Language - Page no 598 598

Sura Al-Qadr from 1 to 7


Al- Qadr - 5 verses - The Power
Sura #97 - Makkah
1. Sesungguhnya Kami telah menurunkannya ( Al Qur'an ) pada malam kemuliaan .
2. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
3. Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
4. Pada malam itu turun malaikat- malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
5. Malam itu ( penuh ) kesejahteraan sampai terbit fajar.
Al- Bayyina - 8 verses - The Clear proof
Sura #98 - Madina
1. Orang- orang kafir yakni ahli kitab dan orang- orang musyrik ( mengatakan bahwa mereka ) tidak akan meninggalkan ( agamanya ) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,
2. ( yaitu ) seorang Rasul dari Allah ( Muhammad ) yang membacakan lembaran- lembaran yang disucikan ( Al Qur'an ) ,
3. di dalamnya terdapat ( isi ) kitab- kitab yang lurus .
4. Dan tidaklah berpecah belah orang- orang yang didatangkan Al Kitab ( kepada mereka ) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.
5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada- Nya dalam ( menjalankan ) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.
6. Sesungguhnya orang- orang kafir yakni ahli Kitab dan orang- orang musyrik ( akan masuk ) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk- buruk makhluk.
7. Sesungguhnya orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik- baik makhluk.