Indonesian translation of the meaning Page No 599

Quran in Indonesian Language - Page no 599 599

Sura Al-Bayyinah from 8 to 9


8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai- sungai; mereka kekal di dalamnya selama- lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada- Nya. Yang demikian itu adalah ( balasan ) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
Al- Zalzala - 8 verses - The earthquake
Sura #99 - Makkah
1. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya ( yang dahsyat ) ,
2. dan bumi telah mengeluarkan beban- beban berat ( yang dikandung ) nya,
3. dan manusia bertanya: « Mengapa bumi ( jadi begini ) ? » ,
4. pada hari itu bumi menceritakan beritanya,
5. karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan ( yang sedemikian itu ) kepadanya.
6. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam- macam, supaya diperlihatkan kepada mereka ( balasan ) pekerjaan mereka .
7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun, niscaya dia akan melihat ( balasan ) nya.
8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrahpun, niscaya dia akan melihat ( balasan ) nya pula.
Al- Adiyat - 11 verses - The Chargers
Sura #100 - Makkah
1. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah- engah,
2. dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan ( kuku kakinya ) ,
3. dan kuda yang menyerang dengan tiba- tiba di waktu pagi,
4. maka ia menerbangkan debu,
5. dan menyerbu ke tengah- tengah kumpulan musuh,
6. sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya,
7. dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan ( sendiri ) keingkarannya,
8. dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta .
9. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur,