Indonesian translation of the meaning Page No 603

Quran in Indonesian Language - Page no 418

Sura Al-Kafirun from 1 to 5


Al- Kafiroon - 6 verses - The Disbelievers
Sura #109 - Makkah
1. Katakanlah: � Hai orang- orang yang kafir,�
2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
5. Dan kamu tidak pernah ( pula ) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
6. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku � .�
An- Nasr - 3 verses - The Succour
Sura #110 - Madina
1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
2. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong- bondong,
3. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada- Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.
Al- Masadd - 5 verses - The Flame
Sura #111 - Makkah
1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa .
2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
4. Dan ( begitu pula ) isterinya, pembawa kayu bakar .
5. Yang di lehernya ada tali dari sabut.