Indonesian translation of the meaning Page No 604

Quran in Indonesian Language - Page no 604 604

Sura Al-Ikhlas from 1 to 6


Al- Ikhlas - 4 verses - Absoluteness
Sura #112 - Makkah
1. Katakanlah: « Dia- lah Allah, Yang Maha Esa,»
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada- Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia « .»
Al- Falaq - 5 verses - The day break
Sura #113 - Makkah
1. Katakanlah: « Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,»
2. dari kejahatan makhluk- Nya,
3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
4. dan dari kejahatan wanita- wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul- buhul ,
5. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki « .»
An- Nas - 6 verses - The mankind
Sura #114 - Makkah
1. Katakanlah: « Aku berlindung kepada Tuhan ( yang memelihara dan menguasai ) manusia.»
2. Raja manusia.
3. Sembahan manusia.
4. dari kejahatan ( bisikan ) syaitan yang biasa bersembunyi,
5. yang membisikkan ( kejahatan ) ke dalam dada manusia.
6. dari ( golongan ) jin dan manusia.