دانلود سوره عصر صوتی خالد القحطاني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خالد القحطاني | سوره عصر (العصر) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Time - The Declining Day - The Epoch» است | دستور 36 - تعداد آیات 3 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا خالد القحطاني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره عصر با صدای مشهورترین قاریان:

سوره عصر mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره عصر را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره عصر احمد عجمى
احمد عجمى
سوره عصر بندر بليله
بندر بليله
سوره عصر خالد جليل
خالد جليل
سوره عصر سعد غامدی
سعد غامدی
سوره عصر سعود شريم
سعود شريم
سوره عصر صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره عصر عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره عصر عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره عصر عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره عصر عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره عصر علي حذيفی
علي حذيفی
سوره عصر فارس عباد
فارس عباد
سوره عصر ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره عصر محمد جبريل
محمد جبريل
سوره عصر صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره عصر الحصری
الحصری
سوره عصر Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره عصر ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره عصر وديع يمنی
وديع يمنی
سوره عصر ياسر دوسری
ياسر دوسری


Tuesday, January 31, 2023
به قرآن کریم چنگ بزنید