Indonesian translation of the meaning Page No 157

Quran in Indonesian Language - Page no 157 157

Sura Al-A'raf from 52 to 57


52. Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab ( Al Qur'an ) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang- orang yang beriman.
53. Tiadalah mereka menunggu- nunggu kecuali ( terlaksananya kebenaran ) Al Qur'an itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al Qur'an itu, berkatalah orang- orang yang melupakannya sebelum itu: « Sesungguhnya telah datang rasul- rasul Tuhan kami membawa yang hak, maka adakah bagi kami pemberi syafa'at yang akan memberi syafa'at bagi kami, atau dapatkah kami dikembalikan ( ke dunia ) sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? » Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari mereka tuhan- tuhan yang mereka ada- adakan.
54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy . Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan ( diciptakan- Nya pula ) matahari, bulan dan bintang- bintang ( masing- masing ) tunduk kepada perintah- Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.
55. Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang melampaui batas .
56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah ( Allah ) memperbaikinya dan berdo'alah kepada- Nya dengan rasa takut ( tidak akan diterima ) dan harapan ( akan dikabulkan ) . Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang- orang yang berbuat baik.
57. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat- Nya ( hujan ) ; hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah- buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang- orang yang telah mati, mudah- mudahan kamu mengambil pelajaran.